Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

Zaświadczenie

Każdy klient, który kupuje produkty muzyczne zwolnione z opłat na rzecz OZZ ( organizacji zbiorowego zarządzania prawem autorskim i prawami pokrewnymi) w przypadku ich publicznego odtwarzania otrzymuje bezpłatnie zaświadczenie informujące o warunkach i zasadach zwolnienia. Zaświadczenie to ważne jest wraz z dokumentem zakupu płyt, nośników lub abonamentu kanałów radia internetowego FREE MUSIC RECORDS.  Zaświadczenie to wystawiane jest bezterminowo i ważne na całym świecie bez względu na język w jakim zostało wystawione. W przypadku chęci użycia go poza granicami Polski wystarczy je przetłumaczyć lub zwrócić się do wydawcy o odpowiednią wersję językową. Obecnie poza językiem polskim dysponujemy wersjami w językach angielskim i niemieckim. Każdy zarejestrowany klient po dokonaniu pierwszego zakupu może pobrać sobie takie zaświadczenie bezpośrednio z własnego panelu sklepu.

Zaświadczenie to wraz z kopią faktury zakupu warto mieć w lokalu, w którym odtwarzana jest zakupiona u nas muzyka, ponieważ jego okazania znacznie ułatwi oraz skróci do minimum czas ewentualnej kontroli z ramienia OZZ (organizacji zbiorowego zarządzania prawem autorskim i prawami pokrewnymi takich jak ZAiKS, STOART, ZPAV lub SAWP).

W przypadku pytań, nawet takich, które wynikną z lub nasuną się państwu podczas kontroli, jesteśmy do państwa dyspozycji pod numerami telefonów stacjonarnych 77 423 14 05, 77 423 14 25, 77 423 14 29 lub aktywnymi telefonami komórkowymi widocznymi w chwili pełnienia dyżurów przy produktach w naszych sklepach.

Uwaga! Zwolnienie z opłat wynikające z zaświadczenia dotyczy tylko wymienionych w nim produktów. Są one produkowane lub dystrybuowane  przez naszą firmę lub podmioty upoważnione przez nas do ich dystrybucji.

Aktualna lista sklepów i certyfikowanych dystrybutorów naszych produktów znajduje się na stronie naszego wydawnictwa.

Dystrybutorzy:

  • Eris: Solitudes, VTM, Free Music Records
  • Seventh Sea: VTM, Free Music Records
  • NOWIK: Solitudes, VTM, Free Music
  • Nefretete: Solitudes, VTM, Free Music
  • MEGIW: Solitudes, VTM, Free Music
  • MIMARI: Solitudes, VTM, Free Music
  • BASSAU: Solitudes, VTM, Free Music
  • Czeladź Termy: VTM, Free Music Records
  • OSTOJA SPA: Solitudes, VTM, Free Music
  • Zofia Choińsk: Solitudes, VTM, Free Music