Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

ZPAV

Związek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. Chroni praw producentów bez których rozpowszechniania dzieł muzycznych stanowiłoby duży problem. Jako że producenci nagrań stanowili i nadal stanowią główną siłę rozwoju branży muzycznej mają prawo do pobierania tantiem w przypadku zarobkowego rozpowszechniania owoców ich pracy. ZPAV tworzy polską Grupą Krajową IFPI (Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego), zrzeszającą ponad 1000 firm fonograficznych w kilkudziesięciu krajach.

więcej o tej organizacji znajdziesz na: http://www.zpav.pl