Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

Prawo do pobierania opłat - obowiązek płacenia

Prawo autorskie w Polsce

Podobnie jak prawo w większości Państw na całym świecie chroni prawo autorskie i prawa pokrewne twórców oraz dopuszcza istnienie organizacji zbiorowego nim zarządzania. Organizacje takie posiadają zezwolenie ministra sztuki i działając w imieniu twórców oraz odtwórców zbierają składki oraz opłaty na rzecz tantiem wypłacanym artystom i twórcom. Bez istnienia takich organizacji, trudno byłoby dochodzić twórcy oraz artyście wykonawcy swoich praw. Musiałby się on zgłaszać do każdej stacji radiowej i telewizyjnej na świecie oraz do każdego sklepu muzycznego z osobna z prośbą o rozliczenie. Jak widzimy takie działanie nie jest fizycznie możliwe, więc artyści i twórcy są finansowo zależni od sposobu działania organizacji, które chronią ich wspólnych interesów robiąc to kolektywnie.

Umowy z OZZ

Jednym z takich działań jest podpisywanie umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w której muzyka stanowi jeden z elementów marketingu lub stanowi nierozłączne tło bez którego produkt nie byłby tak wartościowy. W takim przypadku dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego czerpania zysku z twórczości innych i tym samym pojawia się obowiązek uiszczania opał tym osobom lub organizacjom, z których twórczości korzystamy. Trudno sobie wyobrazić Hotel w którym panuje całkowita cisza, dyskotekę lub klub muzyczny bez muzyki czy dobrą restaurację czy kawiarnię w której słychać tylko sztućce uderzające o talerze. Podobnie ma się to w przypadku muzycznego tła w salonie fryzjerskim, kosmetycznym czy w ośrodku spa podczas zabiegów wellness. Coraz więcej sklepów i lokali usługowo handlowych dostrzega plusy marketingu muzycznego i zalety celowej muzykoterapii.

Jeśli obiekt wykorzystuje muzykę chronioną i emituje ją z radia lub innego źródła nie mając wpływu na jej repertuar, to ma prawny obowiązek podpisania odpowiednich umów z wszystkimi czterema organizacjami zbiorowego zrządzania prawem autorskim i pokrewnym.

Zwolnienie z opłat

Jeśli dany obiekt, firma, salon, sklep, lokal jest w stanie ograniczyć odtwarzanie muzyki do utworów zwolnionych z opłat na rzecz OZZ w przypadku ich upubliczniania (publicznego odtwarzania) to nie ma on obowiązku podpisywania umów z tymi organizacjami, a umowy podpisane może rozwiązać w chwili zakupu takiej muzyki. W takich wypadkach należy pamiętać o czasie potrzebnym na rozwiązanie takiej umowy określonym zazwyczaj w jej treści.

Warto wiedzieć przed podjęciem decyzji

W chwili podejmowania decyzji należy sprawdzić czy oferta muzyczna jest wystarczająco szeroka i dopasowana do potrzeb naszych klientów oraz nie doprowadzi do nadmiernego stresu pracowników, którzy będą poddawani jej całodziennemu oddziaływaniu. Warto przyjrzeć się  też jakości nagrań i równomierności poziomu ich głośności. W przypadku miejsc publicznych ciągłe regulowanie poziomu głośności zależnego od charakteru danego utworu jest bardzo uciążliwe, często technicznie nie możliwe. Taka przypadłość jest bardzo powszechna i możne doprowadzić do nawet do szybkiej rezygnacji z usług danego dostawcy muzyki. Stała dobra jakość utworów oraz odpowiednie nagłośnienie stanowi najważniejszy element dobrze działającego marketingu muzycznego, który w przypadku dobrej muzyki zwolnionej z opłat może stanowić dodatkowe oszczędności wynikające z braku konieczności podpisywania umów z OZZ.