Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

OZZ

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi istnieją w większości krajów na całym świecie. Ich zadaniem jest ułatwienie twórcy, kompozytorowi, autorowi tekstu, odtwórcy czyli muzykowi dbania o to, by jego twórczość (dzieło) było użytkowane zgodnie z zasadami etyki oraz prawa przewidującego należne mu tantiemy za wykorzystywanie jego twórczości w zarówno w celach zarobkowych jak i promocyjnych. Organizacje te podpisują ze sobą międzynarodowe porozumienia i tym samym osiągają zasięg globalny. Przynależność artysty do takiej organizacji jest dobrowolna. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych organizacji mogę chronić producenta, twórcę lub odtwórcę nawet do trzech lat wstecz, a więc po stworzeniu swojego działa i jego upublicznieniu przez dwa lata nie musi być on świadomy ich istnienia, i pomimo tego w trzecim roku może zgłosić się do nich po należne mu z tytułu upubliczniania jego muzyki tantiemy.

W Polsce istnieje kilkanaście organizacji zbiorowego zarządzania prawem autorskim i pokrewnych. W przypadku muzyki do najważniejszych należą cztery z nich: ZAiKS, STOART, ZPAV oraz SAWP.