Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

STOART

Największa polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych. Zrzesza zarówno artystów polskich jak i (na mocy międzynarodowych porozumień) artystów zagranicznych. Różnica pomiędzy STOARTEM i ZAiKSEM polega na tym, że wykonawca nie musi być twórcą dzieła które wykonuje i pomimo tego przyczynia się w sposób artystyczny do jego wykonania i rozpowszechniania. Z tego powodu należą mu się za to tantiemy, które w jego imieniu zbiera STOART.

Również muzyk grający w znanym zespole na gitarze basowej, który nie stworzył, ani też nie napisał żadnego utworu oraz tekstu, za swoją pracę odtwórczą, polegającą na artystycznym wykonaniu powierzonej mu części partytury otrzyma wynagrodzenia w postaci przysługujących mu tantiem.   Otrzyma je zarówno w przypadku wykonania utworu na scenie jak i emisji utworu w radio lub sprzedaży płyt z muzyką, w której nagraniu czynnie uczestniczył.

W wielu krajach organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów muzycznych działają wspólnie i są widoczne zewnętrznie jako jedna nazwa. Ta ma się to np. w Niemczech. W Anglii działają natomiast dwie takie organizacje. W Polsce mamy ich aż cztery.

więcej o tej organizacji znajdziesz na:  http://stoart.org.pl