Kategorie

Newsletter

Informacje

Aktualności

Publikacje

Warto przeczytać jeśli tego szukasz:

ZAiKS

Polska Organizacja zrzeszająca twórców i kompozytorów muzyki oraz autorów tekstów. Jej nazwa wywodzi się od skrótu Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych czyli nazwy w chwili jej powstania w roku 1918. Organizacja z wieloletnią tradycją powstała z inicjatywy twórców, którzy zamierzali wspólnie chronić swoje interesy twórcze. Zrzesza autorów i twórców, a wiec każdego kto samodzielnie stworzył w rozumieniu prawa utwór zarówno utwór muzyczny, słowny lub słowno muzyczny. W przypadku utworów muzycznych Zaiks chroni więc przede wszystkim interesy kompozytorów, twórców partytur muzycznych oraz autorów tekstów (między innymi tekstów piosenek). Warto dodać że zarówno twórca, kompozytor jak i autor tekstu nie muszą jednocześnie występować w roli odtwórcy swojego dzieła muzycznego. O interesy grupy odtwórców czyli muzyków i wykonawców dba inna organizacja taka jaka STOART.

Uwaga! Jako organizacja zbiorowego zarządzania, ZAiKS chroni nie tylko utwory swoich członków, ale także każdego kto powierzy tej organizacji swoje prawa autorskie w celu sprawowania zbiorowego zarządu w ich imieniu. Mogą nimi być autorzy, spadkobiercy twórców oraz wydawcy muzyczni.

więcej o tej organizacji znajdziesz na: http://www.zaiks.org.pl